AKO MISMO"Ang pinakamalaking problema ng Pilipinas,
ay hindi kahirapan o katiwalian o kawala ng kapayapaan,
kundi ang pagwawalang-bahala ng ating mamamayan,
simulan mo ang pagkilos tungo sa muling pagbangon ng Pilipinas,
maliit man o malaki,
ikaw mismo ang magsasabi kung ano ang gagawin mo."

-AKO MISMO-

-----------------------------------------------------------------

Tayong mga Plilipino ay laging humihiling ng pagbabago,
ngunit lagi nating sinisisi ang kapalpakang ito sa iba,
o kaya nama'y pinagwawalang-bahala natin 'to.
Tayo mismo ay maaaring magsimula ng pagbabago.
Ikaw? Anong magagawa mo para sa bayan mo?

http://www.akomismo.org/

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Plurk

"I can do all things through Christ who strengthens me."
- Philippians 14:3